Swot analiza može biti moćan alat čijom primenom možete doći do nekih novih saznanja o samom sebi, za koja do sada možda niste bili svesni ni da postoje.

Korišćenjem SWOT analize možete maksimalno iskoristiti svoje talente, što je ključno za uspeh u životu. Takođe, ova analiza vam pomaže da prepoznate i upravljate svojim slabostima na način koji minimizira njihov uticaj na vaš rad. Svest o sopstvenim slabostima i načini da se one prevaziđu ili ograniče, ključni su za postizanje profesionalnih ciljeva i održavanje ličnog zadovoljstva.

Analizirajući svoje snage i slabosti koristeći SWOT analizu, bićete korak ispred drugih, a dalje razvijanje talenata i sposobnosti će vam omogućiti da kontinuirano napredujete i ostvarujete lične ciljeve.

SWOT Analiza – Kako da je koristite

Snage:

 • Koje prednosti imate u odnosu na druge (specifična znanja, veštine, sertifikate, obrazovanje ili mrežu poznanika)?
 • Šta radite bolje od bilo koga drugog?
 • Koje lične resurse možete iskoristiti?
 • Šta drugi ljudi vide kao vašu najveću snagu? (veštinu komunikacije, moć ubeđivanja, veštine pregovaranja isl. )
 • Na koja svoja dostignuća ste najviše ponosni?
 • Da li vam poznanstva sa određenim ljudima mogu koristiti u poslu?

Ne budite skromni ili stidljivi kada odgovarate na ova pitanja. Pokušajte biti što realniji i objektivniji. Važno je da odgovarate u skladu sa onim što mislite i verujete ali uzimajući u obzir i mišljenja ljudi oko vas.

Ako imate poteškoća u prepoznavanju svojih prednosti, napravite listu svojih ličnih karakteristika, sigurno će neke od njih biti vaša jaka strana!

SAVET: Razmislite o svojim snagama u odnosu na ljude oko vas. Na primjer, ako ste sjajan matematičar i ljudi koji vas okružuju takođe su sjajni u matematici, to verojatno neće biti snaga koju ćete moći u potpunosti iskoristiti.

Slabosti:

 • Koje zadatke obično izbjegavate jer ne osjećate da ste dovoljno dobri da ih obavite?
 • Šta će ljudi oko vas smatrati vašim slabostima?
 • Da li ste potpuno sigurni u svoje obrazovanje i vještine koje posjedujete? Ako ne, gdje ste najslabiji?
 • Koje su vaše negativne radne navike (na primjer, da li često kasnite, da ste neorganizovani, da li imate nizak prag tolerancije ili loše podnosite stres)?
 • Imate li određene slabosti koje vas ometaju u vašem obavljanju zadataka? Na primjer, ako morate redovno održavati prezentacije, strah od javnog nastupa bio bi velika slabost

Nekoliko puta analizirajte vaše slabosti iz lične ali i iz perspektive drugih ljudi.
Da li drugi ljudi vide slabosti koje vi ne vidite? Da li saradnici često ostvaruju bolje rezultate u odnosu na vas?

Budite realni – najbolje je suočiti se sa istinom što je prije moguće, iako ona može biti neugodna.

Šanse:

 • Kako vam korištenje novih tehnologija može pomoći? Da li možete dobiti pomoć poznanika, saradnika ili od ljudi putem interneta?
 • Raste li vaša industrija? Ako je tako, kako možete iskoristiti taj trend?
 • Imate li mrežu kontakata koji bi vam mogli pomoći ili ponuditi dobar savet?
 • Da li vaši konkurenati idu u korak s trendovima? Da li možete iskoristiti neke njihove propuste?
 • Da li se vaši kupci ili dobavljači žale na nedostatak nekog proizvoda ili usluge? Ako je odgovor da, možete li im ponuditi rešenje problema?

Vaše šanse možete pronaći u sledećim aktivnostima:

 • Iskoristite različite događaje, predavanja ili konferencije iz vaše oblasti, kako bi proširili kontakte.
 • Preuzmite dio obaveza od kolege koji ide na odmor ili bolovanje kako bi stekli nova znanja i skustva.
 • Učestvujte u novom projektu koji će vas “prisiliti” da savladate nove veštine, poput javnog govora ili veštine pregovaranja.
 • Proširenje ili akvizicija kompanije. Imate li specifične veštine (poput poznavanja stranog jezika) koje bi mogle pomoći u procesu?

Važno je da sagledate svoje snage, zapitajte se da li ti otvaraju nove mogućnosti, ali i da pogledajte svoje slabosti, i zapitajte se da li biste ih mogli ukloniti kako bi stvorili neke nove mogućnosti.

Pretnje:

 • Sa kojim preprekama se trenutno suočavate na poslu?
 • Da li se neko od vaših kolega takmiči s vama za neki projekat ili poziciju?
 • Da li bi ste zbog uvođenja novih tehnologija mogli ostati bez posla?
 • Može li neka od vaših slabosti da dovede do određenih prijetnji?

Najbolje da na konkretnom primeru vidimo kako sve ovo izgleda u praksi!

SWOT analiza – primer:

U nastavku teksta ćemo proći kroz SWOT analizu Kristine – menadžera za oglašavanje:

Snage:

 • Jako sam kreativana
 • Klijente često impresioniram novim idejama za njihov brend
 • Imam dobru komunikaciju sa svojim klijentima i timom
 • Znam postaviti odgovarajuća pitanja kako bi pronašla najbolji način delovanja
 • Potpuno sam posvećena uspehu i izgradnji brenda mojih klijenta

Slabosti:

 • Imam snažnu potrebu da završavam poslove brzo i na taj način ih uklonim sa moje “to do” liste, što ponekad negativno utiče na kvalitet mog rada
 • Ovakav način rada dovodi do povećanja stresa kada imam više radnih zadataka
 • Nervozna sam kada prezentujem ideje klijentima. Nervoza je izazvana nelagodom i strahom od javnog nastupa pa se ponekad čini da ideje ne prezentujem sa dovoljno strasti i entuzijazma

Prilike:

 • Naš glavni konkurent ima reputaaciju lošeg odnosa sa manjim klijentima
 • Sudjeluem na velikoj marketinškoj konferenciji sljedećeg mjeseca što će biti sjajna prilika za ostvarivanje novih kontakata
 • Naša direktorka će uskoro otići na porodiljsko odsustvo. Preuzimanjem njenih zadataka je velika prilika za razvoj karijere

Pretnje:

 • Pavle, jedan od mojih kolega, mnogo je bolji govornik od mene i verovatno će konkurisati za mesto direktora
 • Zbog nedostatka osoblja često sam preopterećena, a to negativno utiče na moju kreativnost
 • Trenutna ekonomska situacija rezultirala je sporim rastom marketinške industrije. Mnoge kompanije su otpuštale zaposlene, a naša kompanija razmatra dalje smanjenje

Kao rezultat ove analize, Kristina će odlučiti koje su njene glavne snage i prednosti u odnosu na kolegu ali i slabosti i pretnje koje treba pokušati otkloniti ukoliko želi ostvariti napredak u karijeri.

U akciju

Vaš sledeći zadatak je da uradite analizu svojih poyitivnih i onih manje pozitivnih osobina. Analizirajte koje su prilike ili pretnje koje dolaze iz vašeg okruženja kako bi ste svoju karijeri podigli na još veći nivo.

I da, ne zaboravite: BUDITE ISKRENI prema sebi 😀