Vrlo često ljudi osećaju kao da “lutalju” u vlastitim životima. Oni naporno rade, ali čini se da ne mogu ostvariti ništa važno.
Ključni razlog zbog kojeg se tako osećaju je taj što nisu dovoljno razmišljali šta je to što žele od života, Nisu svoje životne ciljeve stavili na papir, nisu ih zapisali.
Da li biste ikada krenuli na veliko putovanje da unapred ne znate koje je vaše odredište, odnosno koji je vaš cilj? Verovatno ne!

Prvo dobro razmislite šta želite postići, a zatim se tome i posvetite.
Postavite SMART (specifične, merljive, dostižne, relevantne i vremenski ograničene) ciljeve koji vas motivišu, zapišite ih kako biste osetili da oni zaista postoje.

Šta su SMART ciljevi?

Proces postavljanja ciljeva pomaći će vam da odaberete put kojim želite ići u životu. Ukoliko precizno znate šta želite postići onda znate gde morate usmeriti svoje napore kako biste to i postigli.

Postavljanje ciljeva je dosta zahtevan posao i zato je važno da oni budu “pametni” odnosno eng. SMART ciljevi

Specific – specifični (konkretni i jasno definisani)
Measurable – merljivi (u svakom trenutku se mogu izmeriti)
Attainable – dostižni (u skladu sa raspoloživim resursima)
Relevant – relevantni (u skladu s vašim vrednostima i interesima)
Timely – vremenski ograničeni

Kada postavljamo ciljeve veoma je važno da svaki naš cilj bude tačno definisan, da ga je lako meriti, da bude ostvariv i da ima svoj smisao. Naravno, na kraju moramo odrediti što precizniji vremenski okvir u kome želimo ostvariti svoj cilj. Upravo ovako definisani ciljevi su SMART ciljevi i oni nam pomažu da usmerimo svoje napore, precizno pratimo napredak, održavamo motivaciju i postignemo željene rezultate.

SMART ciljevi – definicija

SMART ciljevi su strateški postavljeni ciljevi koji su specifični, merljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski određeni.
Svaki element SMART ciljeva ima svoju svrhu i pomaže nam da definišemo ciljeve na način koji je jasan, dostižan i usmeren ka uspehu.

 • Specifičnost: Cilj treba biti precizno formulisan i jasno određen, kako bismo imali jasnu sliku šta želimo postići. Ova specifičnost pomaže nam da se fokusiramo na konkretne rezultate i eliminišemo nepotrebnu nejasnoću.
 • Merljivost: Cilj treba biti merljiv kako bismo mogli pratiti i procenjivati napredak ka ostvarenju cilja. Definisanje merljivih kriterijuma omogućava nam da merimo postignuća i prilagodimo naše aktivnosti u skladu sa tim.
 • Ostvarivost: Cilj treba biti realističan i dostižan u okviru naših mogućnosti. Važno je da postavimo ciljeve koji su izazovni, ali ipak ostvarivi. Ovo nam pomaže da održimo motivaciju i veru u sopstvene sposobnosti.
 • Relevantnost: Cilj treba biti relevantan i usklađen sa našim vrednostima, interesima i dugoročnim planovima. Kada postavljamo ciljeve koji su u skladu sa onim što zaista želimo postići, veća je verovatnoća da ćemo biti motivisani i posvećeni njihovom ostvarenju.
 • Vremenski okvir: Cilj treba biti vremenski ograničen, sa jasno definisanim rokom za ostvarenje. Ovaj element nam pomaže da ostanemo fokusirani, organizovani i da usmerimo naše napore ka postizanju cilja u određenom vremenskom periodu.

Zašto trebamo postavljati SMART ciljeve

SMART ciljevi su način da postavimo jasne, merljive, ostvarive, relevantne i vremenski ograničene ciljeve. Ova metodologija nam pomaže da definišemo ciljeve na način koji nam omogućava da se usredsredimo na konkretne rezultate, pratimo napredak i ostvarimo pozitivne promene u životu.

Postavljanje SMART ciljeva je izuzetno važno iz nekoliko razloga:

 1. Usmerava našu pažnju: Kada postavimo cilj, usmeravamo svoju pažnju i energiju ka ostvarenju tog cilja. To nam pomaže da se fokusiramo na ono što je važno i da izbegnemo gubljenje vremena i resursa na nepotrebne aktivnosti.
 2. Motiviše nas: Ciljevi nas pokreću i pružaju nam motivaciju da radimo naporno i preduzmemo akciju. Kada znamo šta želimo postići i kada smo postavili cilj, to nam pruža svrhu i cilj ka kojem težimo.
 3. Poboljšava produktivnost: Postavljanje ciljeva pomaže nam da budemo organizovani i efikasni. Kada imamo jasno definisane ciljeve, možemo planirati svoje aktivnosti i prioritete kako bismo povećali našu produktivnost i postigli željene rezultate.
 4. Pruža smisao i zadovoljstvo: Kada postavimo cilj i postignemo ga, osećamo se ispunjeno, zadovoljno i srećno. Ciljevi nam daju smisao u životu i pružaju nam osećaj postignuća kada se suočimo sa izazovima i preprekama na putu do njihovog ostvarenja.
 5. Donosi napredak i razvoj: Postavljanje ciljeva nas podstiče na lični rast i razvoj. Kada težimo ka ostvarenju cilja, stičemo nove veštine, znanja i iskustva koja nas čine boljim i jačim.
 6. Pomaže u donošenju odluka: Kada imamo jasno definisane ciljeve, lakše je donositi odluke koje su usklađene sa našim dugoročnim vizijama i vrednostima. Ciljevi nam služe kao smernice za donošenje odluka i pomažu nam da izbegnemo skretanje sa puta.

SMART ciljevi – primeri

Evo nekoliko primera SMART ciljeva koji mogu poslužiti kao inspiracija:

✅ Zdravlje i fizička kondicija:

 • Specifičan cilj: Izgubiti 10 kilograma telesne težine do kraja godine.
 • Merljivost: Meriti težinu svake nedelje i pratiti napredak.
 • Ostvarivost: Cilj je realan i ostvariv uz pravilnu ishranu i redovnu fizičku aktivnost.
 • Relevantnost: Poboljšati opšte stanje organizma a samim tim poboljšati kvalitet života i povećati samopouzdanje.
 • Vremenski okvir: Ostvariti cilj do kraja godine, postepeno gubiti 0,5 kilograma nedeljno.

✅ Lični rast i samorazvoj:

 • Specifičan cilj: Završiti kurs ili obuku u oblasti koja vas strastveno zanima u roku od 6 meseci.
 • Merljivost: Završiti određeni broj lekcija ili modula svake nedelje i pratiti napredak.
 • Ostvarivost: Cilj je realan uz organizaciju vremena i predanost učenju.
 • Relevantnost: Lični rast, sticanje novih veština i poboljšanje profesionalnih mogućnosti.
 • Vremenski okvir: Završiti kurs ili obuku u roku od 6 meseci, postavljajući konkretne ciljeve za svaku nedelju ili mesec.

✅ Putovanje i avantura:

 • Specifičan cilj: Posetiti najmanje 3 nova kontinenta u naredne 3 godine.
 • Merljivost: Planirati putovanja na odabrane destinacije i pratiti napredak u obilasku kontinenata.
 • Ostvarivost: Cilj je ostvariv uz dobro planiranje, štednju i organizaciju putovanja.
 • Relevantnost: Upoznavanje različitih kultura i sticanje neprocenjivih iskustava.
 • Vremenski okvir: Posetiti 3 nova kontinenta u naredne 3 godine, planirajući putovanja unapred i raspoređujući resurse (novac, vreme….)

Budala ga vidi na kraju, pametan u sredini, a samo mudar vidi cilj već na prvom koraku!

Lesing
Šta su SMART ciljevi?

Kako ostati istrajan u ostvarenju SMART ciljeva

Ostati istrajan u ostvarenju SMART ciljeva zahteva unutrašnju snagu i odlučnost da se suočite sa izazovima na putu ka uspehu. Ključ je održavanje fokusa i upornosti čak i kada se čini da napredak ide sporije nego što biste želeli. Neka vaša vizija bude snažna, a cilj jasan. Podsetite sebe na razlog zašto ste postavili taj cilj i šta želite postići.

Evo nekoliko korisnih saveta kako ostati dosledan u ostvarenju ciljeva koje ste sebi postavili:

 1. Vizualizacija uspeha: Vizualizirajte sebe kako postižete cilj i doživljavate sva pozitivna osećanja koja će to doneti. Ova mentalna slika će vam pružiti motivaciju i podsetiti vas na svrhu vašeg napora.
 2. Podela cilja na manje korake: Razbijte svoj cilj na manje, ostvarive korake. Svaki korak koji preduzimate ka cilju treba biti jasan i merljiv, što će vam pomoći da ostanete fokusirani i održavate osećaj postignuća.
 3. Praćenje napretka: Redovno pratite svoj napredak prema cilju. To može uključivati vođenje dnevnika, beleženje ostvarenih rezultata ili upotrebu tehnoloških alata za praćenje. Videti kako se približavate cilju pruža motivaciju i samopouzdanje.
 4. Podrška i odgovornost: Potražite podršku i delite svoje ciljeve sa osobama koje vas podržavaju. Možete se pridružiti grupi sa sličnim ciljevima, angažovati mentora ili se obavezati pred drugima. Ova vrsta odgovornosti će vas ohrabriti da ostanete istrajni.
 5. Fleksibilnost i prilagođavanje: Budite spremni prilagoditi svoje metode ili strategije ako se ispostavi da nisu efikasne. Ponekad će biti potrebno promeniti pravac ili prilagoditi plan kako biste ostali na putu ka cilju.
 6. Samo-motivacija: Pronađite unutrašnje izvore motivacije. Definišite svoje “zašto” – zašto vam je cilj važan i šta će vam doneti ostvarenje tog cilja.
 7. Negovanje sebe: Brinite o svom fizičkom i emocionalnom blagostanju. Redovno se odmarajte, vežbajte, hranite zdravo i negujte pozitivne odnose. Kada ste zadovoljni sa sobom, imaćete veću snagu i energiju za ostvarenje ciljeva.

Nagradite sebe

Kroz svoj put ka ostvarenju ciljeva, ne smemo zaboraviti koliko je važno nagraditi sebe za svaki korak napred. Nagrada je podsetnik da smo postigli nešto vredno, da smo prebrodili izazove i da smo svoju snagu pretvorili u uspeh.

Kroz nagradu, slavimo svoju istrajnost i hrabrost, podižemo svoje samopouzdanje i hrabro otvaramo vrata novim uspesima. Neka svaka nagrada bude trenutak sreće i zahvalnosti prema sebi, jer smo zaslužili svaki trenutak radosti koja će nas osnažiti za ostvarenje novih ciljeva.

Ovaj članak bi završila citatom mog omiljenog pisca:

Kad god želite nešto da postignete, držite oči otvorene, koncentrišite se i uverite se da tačno znate šta želite. Niko ne može da pogodi metu zatvorenih očiju. 

Paulo Koeljo