Mi poštujemo Vašu privatnost!


Prikazani tekstovi na portalu ePreduzetnik.com su autorski tekstovi koji u potpunosti odražavaju mišljenje autora.

Na portalu se nalaze i tekstovi sa relevantnih blogova ili sajtova uz navođenje izvora sa kojih su tekstovi preuzeti.

Tekstovi na portalu su namjenjeni  isključivo za edukaciju, te kao takvi ne mogu zamjeniti angažovanje stručnih lica u vezi sa vašim konkretnim slučajem.
Shodno navedenom autori tekstova kao ni Portal ne snose odgovornost u slučaju da savjete ili informacije sa Portala koristite bez konsultacije sa stručnim licima.

Portal ePreduzetnik je vlasnik tekstualnog sadržaja koji se nalazi na sajtu. Sadržaj sajta se smije  štampati, reprodukovati, distribuirati ili koristiti na drugim sajtovima samo uz navođenje izvora i dodavanje linka ka Portalu ili uz dozvolu autorskog tima Portala.
Ukoliko želite da preuzmete tekst, kontaktirajte nas putem kontakt forme: https://www.epreduzetnik.com/kontakt/

Lični podaci su svi podaci na osnovu kojih je moguće identifikovati pojedinačnu osobu. U ovu grupu podataka spadaju ime i prezime, IP adresa, broj telefona, adresa i sl.
Na Portalu ePreduzetnik podaci se prikupljaju na nekoliko načina:

✔️ Pomoću „kolačića”
 (cookies) na sajtu – Cookies / kolačići su informacije u elektronskom obliku koje se prikupljaju i čuvaju od strane nekih sajtova u ovom slučaju.

✔️ Putem formi za prijavu na newsletter – Prijavom na newsletter, samim tim što ste popunili formu, prihvatate da vam portal ePreduzetnik šalje informativne mejlove u određenim vremenskim intervalima.
Sadržaji mailova će biti vezani isključivo za informacije o radu, ponudama i tekstovima Portala ePreduzetnik.

✔️ Putem Google Analytics koda – Politike privatnosti za Google Analytics  i podatke koje oni koriste

✔️ Putem Facebook Pixel koda – Politike privatnosti za Facebook i podatke koje oni koriste.

Kao autor tekstova, zabranjeno je postavljati tekstove koji su neistiniti i lažno, mogu dovesti nekog u zabludu, tekstove koji n abilo koji način nekog vređaju, diskriminišu ili nekome nanose materijalnu ili bilo koju drugu vrstu štete.

Pravila i uslovi korišćenja definišu postupke čijim prihvatanjem nedvosmisleno potvrđujete da ste saglasni sa eventualnim ograničenjima koje ovaj veb portal nosi sa sobom.

Ukoliko niste saglasni sa ovom politikom privatnosti molimo vas da ne posećujete ovaj sajt.

Korišćenjem ovog sajta smatra se da ste pročitali i da se u potpunosti slažete sa POLITIKOM PRIVATNOSTI i USLOVIMA KORIŠTENJA digitalne platforme ePreduzetnik.com