SVAKI POČETAK JE TEŽAK!

Jako puno hrabrosti je potrebno da se čovjek odluči da pokrene svoj biznis.
Nakon toga dosta rada, upornosti, učenja ali i sreće, da na tom putu ostvari dobre rezultate.

ePreduzetnik je digitalni dnevnik učenja jednog preduzetnika kroz različite oblike i izvore edukacije, koji na ovaj način dijelimo s vama sa željom da vam ovi tekstovi pomognu na Vašem putu uspjeha!

ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE!

Vaš ePreduzetnik